Trang chủ > Thông tin pháp lý

Trang web này được xuất bản bởi::
Amawa Pro
1025, rue Henri Becquerel
10, Parc club du Millenaire
34000 Montpellier
RCS Montpellier B 452 331 093
FRANCE
Liên hệ

Trang web này được lưu trữ bởi:
APC Hosting Pte Ltd
745 Lorong 5 Toa Payoh
#02-01B The Actuary
Singapore 319455

Tất cả đều có bản quyền. Không có bất kỳ một phần của trang web này có thể được sao chép, lưu trữ trong hệ thống phục hồi, hoặc truyền, dưới mọi hình thức hay phương tiện nào, điện tử, cơ khí, photocopy, ghi âm hoặc cách khác, mà không được sự đồng ý trước của nhà xuất bản trang web.