Trang chủ > Kiểu Windsor

Kiểu Windsor là kiểu thắt dành cho những dịp đặc biệt. Điển hình ở nước Anh, nó được đặt theo tên của Công tước Windsor - người đã làm cho nó trở nên phổ biến.
Khi nút thắt hoàn thành có khối lượng đáng kể thì điều này thích hợp hơn để hạn chế việc sử dụng nó đối với các lọai cổ áo có khoảng cách rộng, chẳng hạn như là cổ áo của Ý hoặc Windsor.
Nút thắt này thì rất phức tạp để hòan thành. Nó phải nằm gọn gàng chính xác giữa hai đầu của cổ áo và phải hoàn toàn che được cúc áo trên cùng của áo sơ mi.

Kiểu Windsor

Một vài từ xuất hiện với kiểu thắt Windsor Knot:
Tên: Kiểu Windsor, Windsor Knot, Full Windsor, Double Windsor
Khó khăn: ***
Phổ biến: *****
Hình thái học: đàn ông có chiều cao trung bình, lùn hơn, ngực hẹp, cổ mỏng.
Các loại cổ áo: cổ điển, có khoảng cách rộng
Các loại cà vạt: tiêu chuẩn, dài, vải nhẹ.