Trang chủ > Kiểu nơ nhỏ

Như tên gọi của nó đã cho thấy rõ ràng, đây là một nút thắt nhỏ. Lợi thế lớn của nó là việc sử dụng nó với các loại vải nặng và/ hoặc với cổ áo đóng cắt. Không sử dụng nó với những cổ áo được kéo dài hoặc có khoảng cách rộng.
Dễ làm, ngay cả với độ xoắn 180 °của nó, cho đến nay kiểu Small Knot thì đơn giản nhất trong tất cả các nút thắt.

Kiểu nơ nhỏ

Phim của kiểu nơ nhỏ

Một vài từ xuất hiện với kiểu thắt Small Knot:
Tên: Kiểu nơ nhỏ, Small Knot, Oriental Knot
Khó khăn: **
Phổ biến: **
Hình thái học: người đàn ông cao lớn, có ngực rộng, cổ rộng.
Các loại cổ áo: cổ điển, vừa khít
Các loại cà vạt: tiêu chuẩn hoặc vải dày.