Trang chủ > Kiểu nơ gấp đôi

Kiểu thắt « tăng gấp đôi » thì rất tương tự như «four-in-hand» . Nó chỉ có nhiều hơn là thêm một động tác ngay cái vòng bên trong cổ (quả trám). Đọan cuối của phần rộng được bật rộng hai lần so với phần hẹp.
Nút thắt đã hoàn thành hơi dày hơn làm cho nó lý tưởng để sử dụng với hầu hết các áo sơ mi. Nó cũng thích hợp với tất cả các loại cà vạt, ngoại trừ các loại vải rất dày.

Kiểu nơ gấp đôi

Phim của kiểu nơ gấp đôi

Phim của kiểu nơ gấp đôi:
Tên: Kiểu nơ gấp đôi, Double Knot, Simple Double, Victoria, Hoàng tử Albert.
Khó khăn: **
Phổ biến: ***
Hình thái học: gần như tất cả các kích cỡ.
Các loại cổ áo: gần như tất cả.
Các loại cà vạt: vải tiêu chuẩn, nhẹ và mỏng.