Trang chủ > Kiểu nơ bướm

Kiểu Bow Ties thì có sẵn trong cùng một phạm vi màu sắc và kiểu như là cà vạt cổ điển.
Hòan tòan màu đen, kiểu cà vạt này thì được mặc cùng với áo dự tiệc màu đen và áo sơ mi trắng với một cổ áo "bị hỏng". Nó cũng có thể được mặc ngẫu nhiên với một bộ vét và áo sơ mi với cổ áo có khoảng cách rộng.

Kiểu nơ bướm

Phim của kiểu nơ bướm

Một vài từ xuất hiện với kiểu thắt Kiểu nơ bướm:
Khó khăn: ****
Phổ biến: *****
Hình thái học: tất cả các kích cỡ.
Các loại cổ áo: cổ áo "bị hỏng", cổ áo rộng, cổ áo kiểu Ý.
Các loại cà vạt: bow tie.